Trainer: Martijn Greven - Coach: Martijn Greven - Assistent: Mark Bruil - Training: Dinsdag 20.00 - 22.00 uur Varsseveld | Vrijdag 18.30 - 20.00 Gaanderen
Trainers: Martijn Greven - Coach: Ronald Hengeveld - Trainingen: Dinsdag 20.00 - 22.00 Varsseveld en Vrijdag 18.30-20.00 Gaanderen

sponsor

Trainers: Felix Bouwman, Roy Bruil, Sjoerd Kaak en Rob Schenning - Coaches: Felix Bouwman en Sjoerd Kaak - Training: Dinsdag 20.30 - 22.00 Gaanderen | Vrijdag 18.30 - 20.00 Gaanderen