Bestuur
db@hvminerva.nl

Vacature (voorzitter)
Nicolette Nolten (secretaris)
Ruben Stam (penningmeester)
Hans Kok
Thomas Pierik


Organisatie

Vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@hvminerva.nl

Ledenadministratie
la@hvminerva.nl

Commissies

Activiteitencommissie ac@hvminerva.nl

Technische commissie
tc@hvminerva.nl

PR-commissie
pr@hvminerva.nl

Sponsorcommissie
sc@hvminerva.nl

H.V. MINERVA

Pelgrimstraat 61
7011 BJ Gaanderen
minerva@handbal.nl