Bestuur en Commissies

Dagelijks bestuur
db@hvminerva.nl

Technische commissie
tc@hvminerva.nl

Ledenadministratie
la@hvminerva.nl

Activiteitencommissie
ac@hvminerva.nl 

PR-commissie
pr@hvminerva.nl

Sponsorcommissie
sc@hvminerva.nl

Vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@hvminerva.nl