Training (buiten, aanvulling op mail van 03/03/2021)
De iets verlichte corona maatregelen zorgen ervoor dat de meeste leden (26 jaar en jonger) inmiddels weer gewoon mogen trainen; dus zonder tijdens het trainen de 1,5 meter afstand te houden. Vooralsnog is dit alleen toegestaan op het buitenterrein en de trainingen volgen de aangepaste trainingstijden zoals deze via de diverse team apps zijn doorgegeven.
Voor de leden van 27 jaar of ouder gelden nog wel strengere regels (vanaf 16.03.2021 max. 4 personen en 1,5 meter afstand houden).

Aandachtspunten trainingen:
* zodra spelers van 13 jaar of ouder het veld verlaten moeten ze wel weer 1,5 meter afstand houden
* personen met gezondheidsklachten blijven thuis
* volg de aanwijzingen van de trainers en wees voorzichtig; zowel voor, tijdens als na de training
Meer informatie over het geldende protocol kunt u vinden via:
https://nocnsf.nl/media/4105/protocol-verantwoord-sporten-v160321-v2.pdf

Voor de leden die ouder zijn dan 27, is buiten trainen ook toegestaan maar hier geldt vanaf 16-03-2021 een maximum van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter afstand. Waar dit kan, wordt gekeken naar de mogelijkheden om ook deze groep te laten trainen; contact hierover verloopt via de team-apps.