Vrienden van Minerva

Wat is Vrienden van Minerva?

Vrienden van Minerva bestaat uit mensen die Minerva een warm hart toedragen en de club daarom een steuntje in de rug willen geven. Iedereen, zowel leden als niet leden, supporters, familie, vrienden, kunnen lid worden. De minimale lidmaatschap bijdrage bedraagt 20 euro en er is een mogelijkheid om Stersponsor te worden vanaf 50 euro.

Wat gebeurt er met mijn geld?

 • De donaties komen ten goede aan de vereniging en worden gebruikt voor onder andere:
  • Jeugdactiviteiten zoals jeugdkamp, speurtocht, discozwemmen.
  • Scholierentoernooi voor alle basisscholen uit Gaanderen, Terborg, Etten en Silvolde.
  • Aanschaf en onderhoud spelmaterialen.
  • Opleiding scheidrechters en trainers.
 • De penningmeester van Minerva beheert het geld en wordt gecontroleerd door de kascontrole-commissie

Wat krijg ik ervoor?

 • Gratis entree bij wedstrijden heren en dames 1 (d.m.v. een seizoenskaart).
 • Vermelding van uw naam op het bord van Vrienden van Minerva (indien gewenst).
 • Het bord hangt tijdens alle wedstrijden bij de ingang van de sportzaal.
 • Stersponsoren worden met naam en eventueel logo vermeld op de Minerva website.
 • Wedstrijdaankondigingen voor Dames 1 en Heren 1 wedstrijden (per e-mail).

Wat zijn de regels?

 • Minimale inleg is 20 euro, minimale inleg voor een Stersponsor is 50 euro.
 • Inschrijving loopt per seizoen en wordt niet stilzwijgend verlengd.
 • Individuen, maar ook groepen mogen meedoen.
 • Meerdere inschrijvingen per individu/groep zijn toegestaan.

Wat moet ik doen?

 • Als u lid wilt worden vult u het inschrijfformulier hieronder in.

Voor- en achternaam*

Naam op bord*

adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer

Email*

Ik steun minerva met*

Ik betaal met*
Per bank op reknr 1153.08.598 t.n.v. HV Minerva o.v.v. uw naamContant bij de kassa tijdens Heren 1 en Dames 1 wedstrijden

Opmerking

Onze sponsoren